Mewnwelediadau |
Published

Meddylfryd newydd. Cyfleoedd newydd.

Fel y mwyafrif ohonom, mae busnesau hefyd yn deffro unwaith eto o gyfyngiadau’r pandemig ac yn dangos effeithiau amlwg o’r cyfnod hwnnw.

Mae ein gweithgareddau wedi cael eu rheoleiddio mewn ffordd ddigynsail dros y deunaw mis diwethaf, felly gallai ymddangos fel ein bod ni i gyd wedi rhannu’r amseroedd profi hyn yn gyfartal.

Ond, mewn gwirionedd, mae pob un ohonom wedi cyrraedd y pwynt yma dan ddylanwad ein set o amgylchiadau unigryw. Dim ond ychydig ohonom sydd yn yr un meddylfryd ag yr oeddem ar ddechrau 2020.

Mae nifer o astudiaethau ymchwil diweddar ar farchnad defnyddwyr yn cefnogi hyn ac yn dangos bod y ffordd yr ydym yn meddwl am ein hiechyd corfforol a’n lles meddyliol wedi gweld newid sylweddol.

Ar gyfer brandiau sy’n gweithio yn y sector bwyd a diodydd iach, mae’n amlwg bod gan hyn oblygiadau mawr i’r hyn roeddech chi’n meddwl eich bod chi’n ei wybod am eich cwsmeriaid!

A yw hi wedi bod yn anodd i chi gadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid presennol a chyrraedd rhai newydd gyda’r holl aflonyddwch a phwysau a wynebodd eich busnes?

Efallai bod llacio’r cyfyngiadau yn rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu ar y cysylltiadau ar-lein a wnaethoch dros y cyfnod clo?

Wrth i ni gyd ddeffro i fywyd newydd, nawr yw’r amser i siarad â’ch cwsmeriaid wyneb yn wyneb unwaith eto er mwyn darganfod a deall yr hyn maen nhw’n ei feddwl a’i deimlo.

Mae’n hawdd ffocysu ar briodoleddau eich cynnyrch megis ryseitiau a maint pecynnau ayb. Wrth gwrs, mae’r holl ffactorau hyn yn bwysig iawn. Ond rhaid cofio bod gan ddefnyddwyr hefyd gymhellion “emosiynol” a “chymdeithasol” llai diriaethol wrth ymgysylltu â chynhyrchion. Gall ymchwilio i’r ysgogwyr ymddygiad hyn eich helpu i ddatgloi’r ffyrdd unigryw y gall eich cynhyrchion fod yn unigryw.

Mae’r Atlantic Area Healthy Food Ecosystem Project yn cefnogi busnesau bach a chanolig o Gymru i farchnata’u bwydydd iach yn llwyddiannus ac mae hyfforddiant am ddim yn rhan allweddol o hyn. Darganfyddwch fwy yma:

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.