Digwyddiadau |
Published

Gweminar: Derbynioldeb Bwydydd Wymon

Mae’r bwyd rydym yn ei fwyta yn rhan allweddol o sut y gallwn fod yn fwy ecogyfeillgar. Mae gwymon yn ddewis amgen cynaliadwy i ffynonellau protein sy’n seiliedig ar anifeiliaid, ond a fydd defnyddwyr yn prynu ac yn bwyta bwydydd sy’n seiliedig ar wymon?

Mae’r tîm yn Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe wedi gweithio gyda BIC Innovation i archwilio credoau defnyddwyr am fwydydd a diodydd sy’n seiliedig ar wymon, ac i helpu i nodi’r rhinweddau cynnyrch sydd fwyaf tebygol o annog defnyddwyr i brynu a bwyta bwydydd sy’n seiliedig ar wymon.

Yn y recordiad gweminar hwn, darganfyddwch beth yw barn defnyddwyr. Archwiliwyd pris, blas, cynaliadwyedd, parodrwydd i geisio, tebygolrwydd i brynu a sut y gall datblygu cynnyrch yn y dyfodol, yn ogystal â strategaethau marchnata posibl, annog defnyddwyr i fwyta gwymon.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

Woman shares tasty meal with her vegan friend during meeting in home
We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.