Blog |
Published

Diwrnod ym mywyd gwirfoddolwr yr RNLI…

Bob dydd, mae pobl o bob cefndir yn profi perygl yn y dŵr. Mae criwiau achub bywyd yr RNLI wedi arbed dros 142,200 o fywydau ers 1824 drwy chwilio ac achub, achubwyr bywyd a mentrau diogelwch dŵr. Mae criwiau yr RNLI yn darparu gwasanaeth achub 24 awr yn y DU ac Iwerddon ac yn dibynnu ar wirfoddolwyr a chefnogwyr i redeg y gwasanaeth sy’n achub bywyd.

Mae Tom o’n tîm cyllid yn gwirfoddoli ei nosweithiau a’i benwythnosau gyda’r RNLI ym Moelfre, Ynys Môn. Mae Tom yn esbonio sut y gall ddydd Sadwrn tawel droi i fod yn ymgais achub anferthol…

“Mae’n wyth o’r gloch fore Sadwrn yn ystod gwyliau’r haf ac mae’r haul yn tywynnu braf, sy’n golygu un peth … ar ryw adeg heddiw, mae’n hynod debygol mi fyddaf yn gorfod mynd allan ar gwch. Does gen i ddim syniad pryd, gyda phwy, pa mor hir fydd hi a ble fyddwn ni’n mynd.

Does dim ots faint o gynlluniau sydd gennych ar gyfer y diwrnod, mae’n debygol iawn daw rhyw ddigwyddiad i darfu. Fe allech chi fod yng nghanol bwyta’ch brecwast, yn pobi cacen flasus yn y ffwrn neu’n aros am eich archebu fish a chips. Mae llais yn y pen yn holl-bresennol – ‘beth os fydd y ffôn yn canu nawr?’

Am 9.30yb bob dydd Sadwrn mae gennym brawf system i sicrhau bod y galwyr yn gweithio’n gywir – mae hynny’n sicr o’n deffro! Er fy mod i’n gwybod yn union faint o’r gloch y mae’n dod, mae’n fy nghael bob tro! Pan fydd yn canu’r eildro’r diwrnod hwnnw, digwyddiad go iawn ydyw ac mae angen i chi gyrraedd yr orsaf cyn gynted ag sy’n bosib. Ble mae fy sanau? Gyda’r adrenalin yn llifo’n gry’, dwi’n aml yn estyn am y sanau agosaf, rhai fy nghariad, ac yna crocs fy mam! Wps!

Beth sydd wedi digwydd? Person neu anifail? Cwch neu gaiac? Mae’r cwestiynau’n ffrwydro yn fy mhen. Unwaith i ni gyrraedd, rydym yn newid dillad yn syth, mae’r criw yn cael eu dewis ac mae’r cwch yn cael ei baratoi a’i lansio o fewn munudau. Rydych yn cael eich briff ar leoliad ac yn cymryd anadl ddofn ac yn ymddiried yn ei hyfforddiant a’n proffesiynoldeb.

Wedi i ni gyrraedd yn ôl i’r orsaf, mae ‘na ddigon o swyddi sydd dal i’w gwneud. Rhaid ail-danio, glanhau a pharatoi’r cwch oherwydd o fewn chwinciad, fe all yr alwr ganu eto. Cyfle i gydio mewn panad a bisged ac yna dadansoddi’r digwyddiad.

Diwrnod prysur arall ar ben a nôl i fywyd pob dydd … tan i’r galwr ganu unwaith eto!”

Darganfyddwch mwy am yr RNLI a’u gwaith trwy ymweld â’u Gwefan. Newyddion ar Facebook RNLI Moelfre.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.