Digwyddiadau |
Published

Digwyddiad: Datblygu bwydydd iach a chynaliadwy: Bwydydd ar gyfer y dyfodol

Dyddiad: Dydd Mercher, 30 Tachwedd 2022, 09:30 – 16:00 GMT

Lleoliad: Sefydliad Awen, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP ac Ar-lein.

Developing healthy and sustainable foods: Foods for the future

Pleser gennym eich gwahodd i gymryd rhan yn nigwyddiad pwll tywod, a drefnwyd mewn cydweithrediad a grŵp ymchwil SNAC, a gynhelir yn Athrofa Awen.

Bydd y digwyddiad 1 diwrnod hwn yn rhoi cipolwg ar gyfleoedd ymchwil ac arloesi ar gyfer bwydydd iach a chynaliadwy, gyda ffocws ar wymon, algâu, ac atebion eraill sy’n seiliedig ar blanhigion fel “bwydydd ar gyfer y dyfodol”. Mae pynciau allweddol i’w harchwilio fel rhan o weithgareddau syniadaeth a rhwydweithio yn cynnwys:

  • Cyfleoedd ar gyfer arloesi: Cymwysiadau newydd ar gyfer cynhyrchion bwyd iach a chynaliadwy
  • Teilwra cynhyrchion bwyd i ddemograffeg allweddol: Datrysiadau amlygu ar gyfer oedolion hŷn
  • Heriau i ddatblygu a marchnata cynhyrchion: Archwilio safbwyntiau defnyddwyr a diwydiant

Bwriad y digwyddiad hwn yw dod â chyfranogwyr sydd ag ystod eang o arbenigedd yn y sector bwyd a diod at ei gilydd, a chefnogi cyfleoedd rhwydweithio rhwng cydweithwyr Cymreig a Rhyngwladol sydd â’r potensial i ymgeisio am gyfleoedd ariannu yn y dyfodol.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim i’w fynychu ond mae cofrestru’n hanfodol!

Dydd Mercher, 30 Tachwedd 2022, 09:30 – 16:00 GMT

Digwyddiad gweithdy wyneb yn wyneb:

Sefydliad Awen Adeilad Talbot Prifysgol Abertawe Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP – Cliciwch yma i gofrestru i fynychu’r digwyddiad wyneb yn wyneb.

Digwyddiad gweithdy ar-lein:

Ar-lein (bydd manylion ymuno yn cael eu hanfon cyn y digwyddiad) – Cliciwch yma i gofrestru i fynychu ar-lein.

Cyn y digwyddiad byddwch yn derbyn e-bost gyda gwybodaeth bellach am amserlen y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rochelle o grŵp ymchwil SNAC: r.j.embling@swansea.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.