Digwyddiadau |
Published

Cynllunio Olyniaeth: Dyfodol Eich Busnes

19fed o Mawrth, 9yb-11yb yng Nghlwb Pêl-droed Porthmadog

Os ydych chi’n berchennog cwmni sy’n ystyried gwerthu’ch busnes, ydych chi’n gwybod beth yw eich opsiynau? Mae Perchnogaeth Gweithwyr yn opsiwn ymarferol sy’n cynyddu mewn poblogrwydd. Bu cynnydd o 37% mewn busnesau EO yn y DU rhwng 2022-2023, ac ar hyn o bryd mae 74 yng Nghymru gyda’r opsiwn yn dod yn fwy poblogaidd oherwydd y buddion unigryw a ddaw yn ei sgil megis:-

• Mae busnesau pryniant gan y gweithwyr yn dueddol o fod â gwell hanes o gynaliadwyedd
• Nid oes angen chwilio am brynwr allanol
• Manteision treth deiniadol i berchnogion a gweithwyr
• Yn cadw diwylliant, gwerthoedd ac etifeddiaeth y sylfaenydd/sefydlwyr

Os ydych wedi’ch lleoli yng Ngwynedd a’ch bod yn teimlo y gallai Perchnogaeth Gweithwyr fod yn ateb i’ch pryderon cynllunio olyniaeth, dewch draw i’n digwyddiad rhad ac am ddim ar y 19eg o Fawrth, 9yb-11yb yng Nghlwb Pêl-droed Porthmadog, i ddarganfod mwy.

Byddwch yn cael mewnwelediad uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol adnoddau dynol a chyllid a chlywed sut y gwnaeth Dylan Huws, sylfaenydd Cwmni Da, ymadael yn llwyddiannus drwy EO.

Os na allwch ddod ar y diwrnod, rydym yma i helpu a gallwn drefnu apwyntiadau unigol.

Lawrlwythwch y Taflen Ddigwyddiad Cymraeg yma

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.