Newyddion |
Published

Cyfarwyddwr Gweithredol Linda Grant yn ennillydd Seremoni Wobrwyo Sefydliad y Cyfarwyddwyr!

Mae BIC Innovation yn falch iawn o gyhoeddi fod un o’n Cyfarwyddwyr Gweithredol, Linda Grant, wedi ennill Gwobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn Sefydliad y Cyfarwyddwyr – Busnesau Bach a Chanolig, a noddir gan Fanc Datblygu Cymru. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni a gynhaliwyd yn yr ICC yng Nghasnewydd ar Dydd Gwener, Mai 12fed.

Mae arweinyddiaeth eithriadol Linda, ei hymroddiad diwyro, a’i hymrwymiad dwys i lwyddiant a lles ein gweithwyr wedi ennill y gydnabyddiaeth haeddiannol hon iddi. Mae ei gallu rheolaethol a’i hymdrechion diflino wedi gyrru ein tîm tuag at ragoriaeth, tra’n cynnal a hyrwyddo amgylchedd gwaith gadarnhaol a chydweithredol.

Mae ei phroffesiynoldeb rhagorol wedi ein hysbrydoli a’n hysgogi i gyrraedd uchelfannau newydd. Gan arwain trwy esiampl, mae Linda yn dylanwadu arnom ni i gyd trwy ei hethig gwaith rhyfeddol.

Mae Linda wedi arwain ein hymdrechion i helpu busnesau bwyd i gyflawni eu huchelgeisiau twf trwy gyngor arbenigol a strategaethau arloesol. Mae’i wedi chwarae rhan ganolog yn sicrhau cytundebau bwyd a diod sylweddol gan bartneriaid yn y sector cyhoeddus. Mae hi wedi datblygu timau sy’n perfformio’n ardderchog a sydd gyda angerdd am newid.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae BIC wedi cymryd cammau rhyfeddol. Mae ein trosiant wedi cynyddu gan 112%, ac mae elw wedi tyfu yn unol â’r cynnydd hwn. Yn yr un cyfnod hwn mae ei’n nifer staff wedi mwy na dyblu, gan dyfu o 20 i 44 o weithwyr.

Dywedodd Chris Price-Jones, Cadeirydd BIC Innovation:Mae Linda yn ffrind da ac yn gydweithiwr ers blynyddoedd, ers ymuno â’r bwrdd mae wedi cael effaith sylweddol ar gyfeiriad a llwyddiant y busnes. Mae pob un ohonom ar y bwrdd yn teimlo bod y gydnabyddiaeth hon yn haeddiannol iawn.

Daw Linda â chyfoeth o brofiad i’r bwrdd, ar ôl ennill gradd mewn Gweinyddu Busnes a bod yn aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig. Gyda dros 20 mlynedd o arbenigedd busnes-i-fusnes a marchnata, mae Linda yn arweinydd strategol sy’n cyflawni canlyniadau rhagorol yn gyson.

Ers ymuno â BIC yn 2012, mae Linda wedi arwain nifer o raglenni sector cyhoeddus a phrosiectau ymgynghori yn y sector preifat. Yn ogystal â’i chyfrifoldebau arwain ar gyfer twf strategol, AD, a gweithrediadau, mae Linda yn rheoli mentrau sy’n cefnogi’r Sector Bwyd a Diod yng Nghymru.

Mae Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn IoD 2023 yn ceisio gwobrwyo llwyddiannau cyfarwyddwyr sy’n cynrychioli sbectrwm eang o fusnesau, sefydliadau a sectorau ar hyd a lled Cymru. Mae Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn yn dathlu ac yn cydnabod yn gyhoeddus y safonau uchel mewn arweinyddiaeth a busnes sydd gennym yma yng Nghymru.

Mae tîm BIC Innovation yn ymestyn ein llongyfarchiadau cynhesaf i Linda Grant am y cyflawniad hwn. Mae ei llwyddiannau rhyfeddol a’i chydnabyddiaeth haeddiannol yn dyst i’w harweinyddiaeth eithriadol a’i hymrwymiad diwyro. Edrychwn ni ymlaen at ei llwyddiannau yn y dyfodol trwy ei harweiniad parhaus.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.