Stephen O’Leary

Arbenigwr Arloesi a Thwf

“Dwi’n helpu busnesau sy’n cael eu gyrru gan arloesedd i dyfu ar gyflymder a chyflawni uchelgeisiau sy’n trawsnewid diwydiant”

Rheolwr busnes dyfeisgar sy’n seiliedig ar ganlyniadau gyda gallu profedig i gynyddu proffidioldeb ac effeithlonrwydd cwmni. Mae ganddo gefndir gweithredol a masnachol cryf mewn gweithgynhyrchu sy’n cael ei ategu gan Faglor Peirianneg a Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae’n arweinydd cydweithredol ymarferol gyda sgiliau cyfathrebu a symbylu cryf, meddyliwr creadigol a rhywun sy’n gallu sefydlu perthnasoedd proffidiol cryf gyda’r holl randdeiliaid busnes.

Beth yw’r camsyniad mwyaf sydd gan bobl am dy swydd?

Mae nifer o fusnesau yn tybio mai ein rôl ni yw cyflawni tasgau, naill ai nid oes ganddyn nhw’r adnoddau na’r tueddiad i wneud eu hunain. Fel cynghorwyr rydym yn hwyluso ac yn cefnogi cleientiaid ar eu taith, mae’n broses ddwy ffordd.

Pa gyngor wyt ti’n hoffi ei roi?

Mae gwrando yn bwysicach na siarad.

Pam dewis yr yrfa hon?

Ar ôl cael profiad personol o sefydlu ac adeiladu busnes bach a chanolig roeddwn i’n teimlo y gallai entrepreneurs eraill elwa o fy mhrofiad. Rwyf hefyd wrth fy modd â’r amrywiad o weithio gyda sawl busnes.

Beth sy’n synnu pobl amdanat ti?

Gwydnwch

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Rheolaeth strategol, gweithrediadau Lean, gweithgynhyrchu a rheoli’r gadwyn gyflenwi, economi gylchol

Send me an email:
Find me on:
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf ac Uwchraddio
Arbenigwr Arloesi a Thwf

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.