Richard Condon

Arbenigwr Arloesi a Thwf

“Rwy’n cynghori, ymgynghori a mentora cwmnïau arloesol sydd â photensial i uwchraddio, gan eu helpu i oresgyn heriau a gwireddu eu huchelgeisiau”

Mae Richard yn sylfaenydd busnesau llwyddiannus sydd â 25 mlynedd o brofiad ym meysydd e-fasnach, e-gaffael, ac epos. Prif Swyddog Gweithredol busnesau meddalwedd gan gynnwys cwmni platfform e-fasnach B2B, Netalogue Technologies plc – lle creodd ganolfan rhagoriaeth e-fasnach, gan gefnogi gofynion gweithgynhyrchwyr, dosbarthwyr a chyfanwerthwyr llwyddiannus, gan weithredu ar draws y mwyafrif o ddiwydiannau, gyda chleientiaid gan gynnwys Bunzl, Farrow & Ball, Chubb a Transport for London.

Mae ganddo brofiad o gyflwyno technoleg i fusnesau bach a chanolig a sefydliadau menter mawr, adnabyddus ar draws llawer o wahanol sectorau diwydiant / marchnadoedd fertigol ac mae’n credu’n angerddol bod gan dechnoleg, pan wedi ei dargedu’n gywir, y pŵer i ychwanegu gwerth a thwf sylweddol, trwy symleiddio gweithrediadau bob dydd a hwyluso mynediad i farchnadoedd newydd.

Beth yw dy gyflawniad proffesiynol mwyaf?

Sefydlu cwmni meddalwedd yn fy ugeiniau gyda’i gyfranddaliadau wedi’u rhestru’n gyhoeddus ar gyfnewidfa stoc iau Llundain.

Petai ti’n gallu dysgu sgil newydd mewn 10 munud, beth fyddai hynny?

Gearbox mechanics – Prynais hen Land Rover yn ystod y cyfnod clo – syniad da ar y pryd!

Beth yw’r enghraifft orau o arloesedd i ti ei weld?

Yn ddiweddar, mae cwmni newydd yn yr UD wedi creu argraff arnaf. Mae’n cysylltu pobl ddall a golwg gwan ag asiantau sydd wedi’u hyfforddi a’u lleoli o bell (gan ysgogi 5G), ond fy ateb personol i’r cwestiwn yw Insulin – sydd wedi achub bywyd i sawl un aelodau agos o fy nheulu yn dioddef o ddiabetes Math 1.

Beth oedd dy swydd gyntaf?

I wneud arian fel myfyriwr, gyrrais hers ar gyfer busnes trefnwyr angladdau fy nheulu.

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Parodrwydd i fuddsoddwyr, rhwydweithio, masnacheiddio, rheoli busnes, arloesi technoleg.

Send me an email:
Find me on:
Innovate UK Scale-up Director
Senior Innovation and Growth Specialist
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf ac Uwchraddio

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.