Phil Jones

Phil Jones

Senior Innovation and Growth Specialist

“Dwi’n helpu cwmnïau i gydnabod a deall eu heriau strategol a’u cynorthwyo yn y broses systematig o fynd i’r afael yn llwyddiannus â’r risgiau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â’r heriau hynny.”

Dechreuodd Phil ei yrfa mewn peirianneg sifil a strwythurol, dylunio ac adeiladu mewn diwydiant trwm a’r diwydiannau echdynnu mwynau, gan symud ymlaen trwy swyddi technegol a rheoli i ddod yn rheolwr rhanbarthol ar gyfer Scott Wilson plc. Ehangwyd ei brofiad diwydiannol trwy weithio mewn amgylcheddau amlddisgyblaethol lle cafodd sgiliau mewn peirianneg prosesau, yn enwedig wrth ddylunio gweithgynhyrchu sgil-gynhyrchion gwastraff bwyd ac amgylcheddau gweithgynhyrchu cemegol cain, megis Bio-Isolates, MSD, Parke Davis a Warner Wellcome companies.

Mae wedi arwain timau dylunio wrth ddarparu prosiectau newydd, rhaglenni gwella, darparu cynnyrch newydd / gwasanaeth newydd a rheoli cyfleusterau. Mae Phil yn rheolwr prosiect a newid profiadol yn y diwydiannau bwyd a fferyllol, gyda phrofiad o weithgynhyrchu glân a GMP.

Ar ba destun allet ti roi cyflwyniad 30 munud heb orfod paratoi o flaen llaw?

Trosglwyddo gwybodaeth – y cyfleoedd sy’n deillio o wireddu defnydd arloesol o dechnoleg sefydledig mewn ffyrdd newydd.

Beth yw’r cyngor orau wyt ti wedi ei dderbyn?

Fel rheolwr, po fwyaf y gallwch chi ei roi i ffwrdd, y mwyaf y gallwch chi ei wneud! Dysgu dirprwyo!

Yn dy farn di, beth mae’r mwyafrif o fusnesau yn gwneud yn anghywir?

RHAGDYBIO – mae gwirio’r ffeithiau yn ddisgyblaeth hanfodol y mae llawer o gwmnïau’n methu â’i meistroli.

Beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Fy mab.

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Galluogi, ennyn brwdfrydedd ac ymgorffori newid strategol

Contact:
Send me an email:
Find me on:
Innovate UK Scale-up Director
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf ac Uwchraddio
Arbenigwr Arloesi a Thwf

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.