Nicole Thomas

Cydlynydd Prosiect.

“Rwy’n weithiwr proffesiynol marchnata egnïol a chreadigol sy’n mwynhau creu strategaethau cyfathrebu a gweithredu ymgyrchoedd llwyddiannus ar draws y sector.”

Nicole yw cydlynydd prosiect y Clwb Allforio Bwyd a Diod, ac mae’n cyflawni’r amcanion marchnata a chyfathrebu. Mae hi’n cefnogi gyda gweithgareddau marchnata ar draws BIC wedi iddi fod yn rhan o lu o brosiectau ers ymuno. Gyda phrofiad blaenorol mewn rolau marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, mae Nicole yn hyderus yn ei galluoedd cyfathrebu. Mae Nicole yn cefnogi cyflwyno amcanion marchnata trwy ddatblygu a darparu cynnwys cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau, gweminarau, ymgyrchoedd e-bost a gwefannau.

Mae Nicole wedi cynnig cefnogaeth marchnata a chyfathrebu ar brosiectau fel Nutri-Wales, Tyfu Cymru, Export Cluster, Atlantic Area, Innovate UK EDGE Wales a’r prosiect Covid Resilient. Mae Nicole yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Beth yw’r camsyniad mwyaf sydd gan bobl am dy rôl?

Bod marchnata dim ond yn daflenni a hysbysebion sgleiniog. Mae marchnata wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn unrhyw brosiect llwyddiannus o’r dechrau i’r diwedd. Os nad ydyw, rhowch alwad i ni!

Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i dy hun ar ddechrau dy yrfa?

Stopiwch boeni am y dyfodol a mwynhewch y foment! Mor ystrydebol ag y mae’n swnio – mae popeth yn digwydd am reswm.

Oes ‘na ymgyrch marchnata sydd bob amser wedi aros yn dy gof?

Mae hysbyseb 2011 John Lewis yn sicr yn ffefryn. Ar y dechrau, rydych chi’n meddwl bod yr hogyn bach yn farus a dim ond eisiau i’r dyddiau cyn y Nadolig basio er mwyn iddo dderbyn ei anrhegion, dim ond i ddarganfod y rheswm pam ei fod mor awyddus oherwydd ei fod eisiau rhoi anrheg i’w fam. Rwyf wrth fy modd â’r ffordd y mae marchnata yn gallu chwarae gyda’ch emosiynau!

Beth yw dy hoff emoji?

Rhaid iddo fod yr wyneb chwerthin-crio (dwi’n ei ddefnyddio yn y rhan fwyaf o’r amser wrth gyfathrebu … yn ffurfiol ac yn anffurfiol!

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Beth yw dy sgiliau allweddol? Marchnata a dylunio, gan ddod â syniadau’n fyw. Yn bersonol? fi yw brenhines y cinio rhost!

Send me an email:
Find me on:
Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau Marchnata
Rheolwr Marchnata

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.