Nick Exley

Arbenigwr Arloesi a Thwf

“Rwy’n gweithio gyda busnesau bach a chanolig i’w helpu i gyrraedd eu potensial i dyfu”

Mae gan Nick dros ugain mlynedd o ymgynghoriaeth reoli sydd yn canolbwyntio ar ddarparu profiad gwasanaeth cwsmer eithriadol mewn ystod eang o fusnesau bach a chanolig eu maint, cwmnïau o’r radd flaenaf ac enwau adnabyddus ar draws sawl sector.

Yn hyderus wrth arwain a chefnogi mentrau strategol ar draws sawl tîm gan ddefnyddio pecyn cymorth gwella parhaus Lean Six Sigma, offer a thechnegau gwella busnes i ddatblygu atebion arloesol ymarferol i broblemau busnes.

Mae ganddo sylfaen gref mewn technegau rheoli prosiect a darparu newid trawsnewidiol a rhagoriaeth weithredol, gan adeiladu gallu a hyder ar draws ystod eang o feysydd mewn busnesau.

Mae ymyriadau Nick o fewn cynorthwyo busnesau bach a chanolig arloesol i wella effeithlonrwydd, adeiladu gwytnwch a rhyddhau cyfalaf gweithio i fod ar gael ar gyfer cyllid cyfatebol mewnol ar gyfer mentrau twf grantiau, dyled ac ecwiti.

Mewn un frawddeg, beth wyt ti’n ei wneud yn BIC?

Rwy’n arbenigwr Arloesi a Thwf EDGE UK ac arbenigwr Arloesedd SMART, felly rwy’n gweithio gyda busnesau bach a chanolig i’w helpu i gyrraedd eu potensial i dyfu.

Pa sgiliau hoffet ddatblygu yn y dyfodol?

Diddordeb mewn gweithio gyda mwy o gwmnïau Bwyd, Diod a Hamdden

Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i dy hun ar ddechrau dy yrfa?

The journey is the destination, enjoy the journey!

Pa arloesedd diweddar sydd wedi dy ysbrydoli?

Better, Value, Sooner, Safer, Happier – Llyfr gan Jonathan Smart

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Hwyluso busnesau i gyflawni eu potensial

Send me an email:
Find me on:
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf ac Uwchraddio
Arbenigwr Arloesi a Thwf

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.