Michael Evans

Uwch Gydymaith Allforion Bwyd

Gyda gradd mewn Busnes a Chyllid sy’n arbenigo mewn Marchnata Brand ac yn aelod o’r Sefydliad Allforio, mae Michael yn arbenigwr masnachol FMCG gyda dros 30 mlynedd o brofiad gwerthu mewn Marchnata a Datblygu Rhyngwladol. Cyn ymuno â BIC Innovation, roedd Michael yn Gyfarwyddwr Allforio Wessanen NV, grŵp Bwyd iach mwyaf Ewrop. Roedd yn gweithio ar lefel bwrdd, gan arwain datblygiad rhyngwladol 7 brand bwyd iach ar draws ystod o gategorïau, gan ddatblygu’r cynlluniau marchnata strategol rhyngwladol i gefnogi a chyflawni amcanion cwmni. Yn ogystal, mae Michael yn cynghori ac yn cynorthwyo nifer o frandiau Bwyd a Diod gyda’u datblygiad Rhyngwladol a bu’n gweithio i’r Adran Masnach Ryngwladol, Whitehall – Is-adran Bwyd, fel eu Harbenigwr Masnach Bwyd a Diod. 

Gall Michael ddangos profiad ymarferol o fynd â brandiau domestig arbenigol i farchnadoedd rhyngwladol torfol, gan ddefnyddio offer marchnata strategol i helpu busnesau i ddeall eu safle cystadleuol a’u marchnad.  Mae Michael yn deall gwerth defnyddio gwybodaeth am y farchnad a datblygu cynllun strategol Rhyngwladol 3-5 mlynedd i gynorthwyo busnes i dyfu eu presenoldeb Rhyngwladol.  

Mae gan Michael brofiad o ddefnyddio ystod o offer i ddatblygu brandiau Rhyngwladol gan gynnwys datblygu pecynnau, dewis partneriaid, tymor busnes, tariffau trawsffiniol a chlirio tollau, marchnata rhyngwladol, amddiffyn IP   a rheoli digwyddiadau gan gynnwys sioeau masnach a rhyngwladol defnyddwyr. 

Send me an email:
Find me on:

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.