Louise Neilson

Rheolwr Hwyluso Bwydydd y Dyfodol ac Arweinydd Clwstwr Nutri-Cymru

“Rwy’n cefnogi ac yn rheoli datblygiad a chydweithrediad prosiectau sy’n seiliedig ar fwyd gan ddod â’r byd academaidd, diwydiant a’r Llywodraeth ynghyd”

Mae Louise yn Ymarferydd Prince II cymwys, yn uwch weithiwr proffesiynol Masnachol, gyda 24 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bwyd; gan gynnwys gweithgynhyrchu bwyd aml-safle mawr a manwerthu bwyd. Mae ganddi brofiad ymarferol mewn uwch reoli masnachol, rheoli categori, rheoli cyfrifon cenedlaethol, prynu manwerthu, cyrchu cynnyrch, NPD (cysyniad a gweithredu), rheoli brand a thechnoleg broses gyda sylfaen mewn maeth a gwyddor bwyd. Mae hi’n adnabyddus am feithrin perthynas ragorol â chwsmeriaid a thimau mewnol. Mae ganddi sgiliau rheoli datblygedig i sicrhau’r canlyniadau gorau gan dimau masnachol a datblygu. Foodie go iawn!

Pwy sy’n dy ysbrydoli?

Unrhyw un sydd â gweledigaeth, ysfa a’r awydd i gyflawni gweithgareddau bwyd a gwyddoniaeth gyffrous, ond yn fwy na dim fy nwy ferch syfrdanol.

Pa sgil y dylai pawb ei ddysgu?

Sut i goginio

Pa gymysgedd o flasau rhyfedd wyt ti wedi eu blasu sydd mewn gwirionedd yn blasu’n eitha’ neis?

Cacen ffrwythau a chaws wensleydale ond mae mango a jalapeno yn eithaf blasus hefyd

Y lle gorau i ti deithio?

Cwestiwn anodd, dwi wrth fy modd yn teithio. Siŵr o fod Gwlad Thai.

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Trefn, creadigrwydd a chyflwyno

Send me an email:
Find me on:
Rheolwr Rhaglen – Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.