Linda Grant

Linda Grant

Cyfarwyddwr Gweithredol

“Rwy’n rheoli prosiectau a rhaglenni sy’n cefnogi’r Sector Bwyd a Diod”

Gyda gradd mewn Gweinyddu Busnes ac yn aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig, mae Linda yn rheolwr marchnata strategol gyda dros 20 mlynedd o brofiad busnes i fusnes a marchnata, gan gynnwys gweithio gyda chydweithwyr rhyngwladol.

Cyn ymuno â BIC Innovation, roedd Linda yn Bennaeth Cynllunio Marchnata ar gyfer KPMG yn y DU. Gweithiodd ar lefelau uchel iawn gyda’r cwmni blaenllaw hwn, gan ddatblygu cynlluniau marchnata strategol i gefnogi a chyflawni amcanion corfforaethol. Ei rôl flaenorol yn KPMG oedd Pennaeth Marchnata Treth y DU, a oedd yn gyfrifol am farchnata trosiant o £300m. Ers ymuno â BIC yn 2012, mae Linda wedi gweithio ar ystod o raglenni sector cyhoeddus ac ymgynghoriaeth sector preifat.

Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i dy hun?

Parhau i ddysgu

Beth yw her fwyaf y mae busnesau bach a chanolig yn gorfod delio ag ef ar hyn o bryd?

Rhagweld dyfodol hynod anrhagweladwy!

Y lle gorau i ti deithio?

Mynyddoedd y Rockies yng Nghanada.

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Strategaeth, cynllunio, rheoli perthnasoedd, rheoli prosiectau, cyfathrebu, ymchwil

Contact:
Send me an email:
Find me on:
Cyfarwyddwr Gweithredol
Cadeirydd
Cyfarwyddwr Gweithredol
Finance Director

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.