John Taylerson

Rheolwr Rhaglen – Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

“Fi yw arweinydd y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy, yn ogystal â bod yn gyflawnwr rhaglen Barod am Fuddsoddiad”

Mae John wedi gweithio ar bob cam o’r gadwyn cyflenwi bwyd gan raddio mewn coleg amaethyddol hyd at fod yn Gyfarwyddwr Marchnata yn MilkLink, y Cyngor Datblygu Llaeth ac wedi rhedeg busnesau bwyd a diod mawr a bach gan gynnwys cychwyn ei fusnes ei hun gan sicrhau bod ei gynnyrch wedi cyrraedd silffoedd manwerthwyr premiwm o fewn 12 mis. Mae’n gymwysedig yn HACCP lefel III a diogelwch bwyd. Profiad rhyngwladol, llaeth, manwerthwyr mawr-lluosog a phrofiad gwasanaeth bwyd gan gynnwys gwaith ymgynghori i’r Gweinidog Amaeth, cyfreithwyr Cyllid a Thollau EM, cleientiaid busnes cyhoeddus a phreifat.

Beth yw dy gyflawniad proffesiynol mwyaf?

Cychwyn busnes bwyd a diod gan arwain at gael ei gynnwys gyda manwerthwyr mawr, lluosog o fewn blwyddyn.

Beth yw’r cyngor orau wyt ti wedi ei dderbyn?

Efallai bod y llun sydd yn eich pen chi yn wahanol i lun person arall.

Pa arloesedd sydd ar ddod bydd yn sicr o gael effaith ddramatig ar y diwydiant dros y pum mlynedd nesaf?

Bwyd a diod iechyd sydd wedi ei deilwra ar gyfer naill ai i oedran, geneteg neu achlysur. Bydd defnyddwyr yn disgwyl yr un swyddogaeth o fwyd ag a gânt gan dechnoleg, cyllid, trafnidiaeth ac ati.

Beth fyddai dy bryd o fwyd olaf?

Uwd i frecwast

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Sgiliau ymarferol fel HACCP yn ogystal â sgiliau busnes fel marchnata a chyllid

Contact:
Send me an email:
Find me on:
Rheolwr Hwyluso Bwydydd y Dyfodol ac Arweinydd Clwstwr Nutri-Cymru

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.