Huw Watkins

Huw Watkins

Executive Director

“Rwy’n gyfrifol am dwf strategol y cwmni ac yn arwain ac yn cyflwyno ystod o raglenni a ariennir a chontractau masnachol.”

Huw yw un o’r Cyfarwyddwyr wnaeth sefydlu prif ymgynghoriaeth rheoli arloesedd Cymru, gan ddarparu arweinyddiaeth a datblygiad strategol i sicrhau twf parhaus ers 2004. Mae’n arweinydd ymroddedig a llawn cymhelliant sy’n angerddol am ddyfodol economaidd a chymdeithasol tymor hir Gogledd Cymru.

Yn gyd-weithiwr effeithiol, mae ganddo gyfuniad o sgiliau a barnau i gyflwyno cynigion gwerthfawr yn gyson ac atebion dyfeisgar. Mae Huw yn arweinydd profiadol mewn prosiectau arloesi, newid trawsnewidiol, rheoli arloesedd a masnacheiddio technoleg a gwasanaethau i fusnesau bach a chanolig.

Beth yw dy gefndir?

Cyn sefydlu BIC Innovation, bûm yn gweithio am 11 mlynedd yn y diwydiant dŵr, mewn rolau technegol i ddechrau ac yna mewn cyfres o rolau masnachol yn darparu atebion ar gyfer gwastraff diwydiannol.

Beth yw her y mae’n rhaid i fusnesau bach a chanolig ddelio ag ef yr hoffet ti ei oresgyn?

Sicrhau ethos Gwelliant Parhaus trwy’r cwmni i gyd-fynd â’r newidiadau sy’n ofynnol i dyfu’n gynaliadwy.

Pa arloesedd sydd ar ddod bydd yn sicr o gael effaith ddramatig ar y diwydiant dros y pum mlynedd nesaf?

Mabwysiadu technolegau digidol i fyrhau cadwyni cyflenwi a chyrraedd marchnadoedd newydd

Beth oedd dy swydd gyntaf?

Fy swydd gyntaf ar ôl gadael y brifysgol oedd helpu i osod ystafelloedd ymolchi mewn bloc newydd o fflatiau i fyfyrwyr!

Beth yw dy sgil allweddol?

Meddwl yn strategol, cyfathrebu’n hyderus a bod yn benderfynol!

Contact:
Send me an email:
Find me on:
Cyfarwyddwr Gweithredol
Cadeirydd
Cyfarwyddwr Gweithredol
Finance Director

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.