Anna Pearce

Rheolwr Marchnata

“Rwy’n cyfuno fy angerdd am ddylunio a chreadigrwydd gyda fy niddordeb ychydig mewn dadansoddeg a chynllunio i gynhyrchu ymgyrchoedd marchnata sy’n cyflawni i ni ac i’n cleientiaid”

Anna yw Rheolwr Marchnata BIC. Gyda’i sgiliau dylunio cryf a’i gwybodaeth am Frandio a Marchnata Digidol, mae Anna yn cefnogi prosiectau marchnata ar gyfer BIC ac ar gyfer cleientiaid. Mae Anna yn cefnogi cyflwyno amcanion marchnata trwy ddatblygu gwefannau cyfryngau cymdeithasol allweddol, cylchlythyrau, ymgyrchoedd e-bost, monitro ac adrodd ar ddadansoddeg a thrwy gynhyrchu deunyddiau marchnata ar-lein ac all-lein. Mae hi’n deall potensial marchnata traddodiadol ac e-farchnata ac yn gallu cynllunio a strwythuro strategaethau brandio a marchnata.

Mae Anna yn rheolwr cyfrifon galluog ar ôl rheoli nifer o brosiectau marchnata yn ystod ei chyfnod yn BIC. Mae hi’n defnyddio offer dibynadwy ac yn cyfathrebu’n rheolaidd gyda’r cleient i sicrhau bod prosiectau’n cael eu cyflawni i ansawdd uchel, ar amser ac o fewn y gyllideb.

Beth wyt ti’n ei hoffi am weithio yn BIC?

Ar ôl gweithio yma ers bron i ddegawd… gobeithio cryn dipyn! Mae hyn siŵr o fod ychydig yn ystrydebol, ond mae’r gwaith mor amrywiol, pur anaml mae dau ddiwrnod yr un peth. Mae ‘na gyfle o hyd i ddysgu rhywbeth newydd. Mae’n rhywle lle mae’ch syniadau’n cael eu clywed ac yn gallu dwyn ffrwyth.

Beth sy’n dy helpu i gwblhau dy waith?

Llyfr nodiadau a beiro da? Ar wahân i hynny, Adobe Illustrator neu Canva. Yn fwy diweddar rydw i’n mwynhau Asana fel offeryn i reoli llif gwaith.

Oes ‘na ymgyrch marchnata sydd wedi aros yn dy gof?

Ychydig cyn fy amser, ond un sydd wedi aros yn fy nghof yw ymgyrch Avis – ‘We try harder’. Cyfuniad mor wych ond mor syml o negeseuon strategol ac ysgrifennu copi creadigol i droi bod yn ail yn y farchnad i ddangos mai nhw sydd â’r gwasanaeth gwell… the line at our counter is shorter’ – Mae’n wych! Hefyd, roeddwn i’n meddwl bod y ddawns flash mob wreiddiol T-Mobile yn gysyniad gwych. Rydw i wrth fy modd gyda brandiau yn tynnu coes ar Twitter – wnaeth yr hashnod #WheetabixandHeinz fi chwerthin bach yn ormod.

Beth yw dy hoff ddywediad?

“Never let the fear of striking out stop you from playing the game” – Iawn, fe glywais y dywediad mewn un o ffilmiau Hilary Duff, ond mae’n debyg bod rhywun bach mwy … dwys … wedi dweud hwn yn gyntaf!

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Strategaeth Farchnata, Brandio, Dylunio, Cynllunio

Send me an email:
Find me on:
Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau Marchnata

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.