Angharad Evans

Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau Marchnata

“Rwy’n gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Rhaglen a’r Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol i sicrhau bod nodau a chyflawniadau’r Clwstwr Graddfa Gynaliadwy yn cael eu cyfleu’n glir i’r holl aelodau a rhanddeiliaid..”

Mae gan Angharad dros ugain mlynedd o brofiad o reoli digwyddiadau, yn amrywio o gynadleddau a gwyliau ffilm, arddangosiadau coginio, seremonïau gwobrwyo a hyd yn oed twrnameintiau pêl-droed iau’r Uwch Gynghrair! Gan ymuno â’r diwydiant dair blynedd ar ddeg yn ôl, mae Angharad yn hynod angerddol am fwyd a diod Gymreig. Ers ymuno â BIC Innovation yn 2016, mae Angharad wedi cydlynu ymweliadau masnach bwyd a diod â 18 gwlad ar ran Llywodraeth Cymru.

Fel Rheolwr Cyfathrebu Marchnata a Digwyddiadau ar gyfer y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy, mae Angharad yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Rhaglen a’r Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol i sicrhau bod nodau a chyflawniadau’r Clwstwr yn cael eu cyfleu’n glir i’r holl aelodau a rhanddeiliaid.

Yn foodie i’r carn, mae Angharad ar ei hapusaf wrth bori drwy lyfr rysáit neu gylchgrawn bwyd, ar daith yn samplu rhai o’r bwydydd stryd ddiweddaraf neu pan yn y gegin yn coginio’r pryd diweddaraf!

Pa sgil broffesiynol rwyt ti’n gweithio arni ar hyn o bryd?

Rheoli amser! Rhowch wybod os rydych chi’n gwerthu TARDIS ail law!

Pa declyn allech chi ddim gweithio hebddo?

Fy ffôn symudol – diflas ond gwir! Mae’n fy nghysylltu â’m holl deulu a ffrindiau, sianeli cyfryngau cymdeithasol, fy ngherddoriaeth, sianeli siopa ac yna fy nghyfrif banc i wirio faint rydw i wedi’i wario !!

Beth fyddai dy fwydlen ddelfrydol?

I ddechrau, salad cimwch a ffenigl Cymreig ffres wedi’i olchi i lawr gyda gwydraid o win Cymreig gwyn, ac yna cig eidion Cymreig Wellington gyda thatws dauphinoise a jus gwin coch moethus! Nid oes gen i ddant melys, felly yn syth at y bwrdd caws gyda dewis o Fôn Las, Hafod a Pherl Wen wedi’u gweini â chracyrs Cradoc. Yna gorffwys!

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Trefnu, sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu

Send me an email:
Find me on:
Rheolwr Marchnata

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.