Alun Thomas

Cadeirydd

Mae Alun Thomas yn dod â phedair degawd o brofiad yn y diwydiant ariannol, gyda gyrfa a oedd yn cynnwys rolau allweddol yn Banc Datblygu Cymru, Barclays, ac ATC Finance.

Mae gan Alun enw da am ei ymrwymiad i atebion sy’n canolbwyntio ar gleientiaid, angerdd dros dyfu busnes, ac ymrwymiad i roi’r offerynnau a’r arweiniad sydd eu hangen ar fusnesau o bob maint i ffynnu. Mae gan Alun y rhinweddau i lywio datblygiad BIC Innovation yn strategol dros y blynyddoedd i ddod.  Yn ei ymadawiad, dywedodd:

“Rwyf wedi gwybod am ac wedi gweithio gyda BIC Innovation ers blynyddoedd, a bob amser wedi cael fy nghanmol am eu proffesiynoldeb, eu gwybodaeth fanwl o’r sector, a’u gallu i ragori ar ddisgwyliadau’r cleient. Mae’r bobl yn BIC yn eithriadol, ac mae’r cyfle i wasanaethu fel Cadeirydd BIC Innovation yn anrhydedd mawr. Byddaf yn gwneud popeth yn fy mur i sicrhau bod ein busnes yn parhau i ffynnu.”

Find me on:
Cyfarwyddwr Gweithredol
Executive Director
Cyfarwyddwr Gweithredol
Finance Director

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.