Cyfarfod â'ch Arbenigwyr

Rydym yn wneuthurwyr, meddylwyr, cynhyrchwyr syniadau a chwaraewyr tîm. Y gwneud sydd yn bwysig nid y dweud.

Cyfarfod â'r Tîm

Mae ein tîm ar eu gorau wrth helpu busnesau i arloesi, graddio, gwella neu oresgyn heriau cymhleth. Rydyn ni’n dod â’n sgiliau, ein profiad a’n hangerdd i’ch busnes gydag un nod mewn golwg: eich helpu chi i gyflawni eich uchelgeisiau twf.

Huw Watkins
Cyfarwyddwr Gweithredol
Cadeirydd
Cyfarwyddwr Gweithredol
Cyfarwyddwr Gweithredol
Finance Director
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf
Rheolwr Rhaglen – Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy
Rheolwr Hwyluso Bwydydd y Dyfodol ac Arweinydd Clwstwr Nutri-Cymru

Gweld Yn ôl Adran

Arbenigwr Twf
Rheolwr Rhaglen
Arbenigwr Twf
Arbenigwr Allforio
Arbenigwr Twf
Arbenigwr Twf
Arbenigwr Diwydiant
Rheolwr Rhaglen
Arbenigwr Twf
Tîm Rheoli
Tîm Rheoli
Tîm Rheoli
Tîm Rheoli