Cyfarfod â'ch Arbenigwyr

Rydym yn wneuthurwyr, meddylwyr, cynhyrchwyr syniadau a chwaraewyr tîm. Y gwneud sydd yn bwysig nid y dweud.

Cyfarfod â'r Tîm

Mae ein tîm ar eu gorau wrth helpu busnesau i arloesi, graddio, gwella neu oresgyn heriau cymhleth. Rydyn ni’n dod â’n sgiliau, ein profiad a’n hangerdd i’ch busnes gydag un nod mewn golwg: eich helpu chi i gyflawni eich uchelgeisiau twf.

Cadeirydd
Executive Director
Cyfarwyddwr Gweithredol
Innovate UK Scale-up Director
Cyfarwyddwr Gweithredol
Finance Director
Senior Innovation and Growth Specialist
Rheolwr Rhaglen – Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

Gweld Yn ôl Adran

Tîm Rheoli
Arbenigwr Twf
Rheolwr Rhaglen
Arbenigwr Twf
Arbenigwr Allforio
Arbenigwr Twf
Arbenigwr Twf
Arbenigwr Diwydiant
Rheolwr Rhaglen
Arbenigwr Twf
Tîm Rheoli
Tîm Rheoli
Tîm Rheoli
Tîm Rheoli