Gyrfaoedd

Am ymuno â’r tîm?

Mae arloesedd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Rydym yn sicrhau ffyrdd newydd o feddwl, ffyrdd newydd o weithio ac wrth ein bodd yn herio’r drefn. Os ydych chi’n unigolyn arloesol a blaengar, cysylltwch â ni

Swyddi Gwag Diweddaraf

Arbenigwr Arloesedd a Thwf, Cyflog £45,000 i £55,000

Rôl hybrid sy’n cyfuno ymweliadau cleientiaid, a gweithgaredd swyddfa yn swyddfa BIC Innovation agosaf naill ai yn y Gogledd neu’r De a’r gallu i weithio gartref yn ôl yr angen. Rydym yn chwilio am Arbenigwr Arloesedd a Thwf gydag arbenigedd Ariannol a/neu Dechnoleg Werdd benodol i ymuno â’n tîm arbenigol.

Gan adrodd i’r Rheolwr Rhaglen, fel Arbenigwr Arloesedd a Thwf byddwch yn cefnogi rhai o’r BBaChau mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru ac yn canolbwyntio ar helpu cwmnïau i elwa ar gyfleoedd cenedlaethol a byd-eang, i ddod yn straeon llwyddiant byd-eang yfory. Fel aelod allweddol o’n tîm arbenigol, byddwch yn unigolyn sy’n gallu bod yn gyfuniad o hyfforddwr, mentor, ffrind beirniadol, a hyrwyddwr i grŵp hynod ymdrechgar o gwmnïau cleient.

Darganfod mwy>