Gyrfaoedd

Am ymuno â’r tîm?

Mae arloesedd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Rydym yn sicrhau ffyrdd newydd o feddwl, ffyrdd newydd o weithio ac wrth ein bodd yn herio’r drefn. Os ydych chi’n unigolyn arloesol a blaengar, cysylltwch â ni

Swyddi Gwag Diweddaraf

Er nad oes gennym swyddi gweigion ar hyn o bryd, mae gennym bob amser ddiddordeb mewn clywed gan unigolion dawnus sy'n frwd dros helpu busnesau i arloesi, tyfu a chyflawni eu huchelgeisiau. Anfonwch eich CV i HR@bic-innovation.com am sgwrs anffurfiol.

Cysylltwch â ni