Gyda phwy rydyn ni'n gweithio

Cefnogaeth deilwredig sy'n sicrhau bod busnesau yn medru gwella, gydag atebion a datrysiadau dylanwadol.

Ydych chi’n chwilio am gymorth i weithredu cynaliadwyedd yn niwylliant eich cwmni? Ydych chi’n chwilio am gyngor ar gynnal cynaliadwyedd wrth i’ch cwmni ddechrau tyfu? Efallai bod angen cymorth arnoch i baratoi safiadau hyrwyddo sy’n dangos y buddion / gwerthoedd i’ch cleientiaid?

Rydym wedi cefnogi datblygiadau o fewn y sectorau technoleg-glân, ynni adnewyddadwy a rheolaeth gwastraff. Maent yn amrywio o reoli gwastraff amgylcheddol yn ymarferol, datgarboneiddio a phrisio gwastraff i dechnolegau a phrosesau ar gyfer cynhyrchu ynni. Rydym yn cynnig cefnogaeth busnes a chefnogaeth dechnegol i ddarparu datrysiadau carbon isel a lleihau gwastraff sydd wir yn gwneud gwahaniaeth.

Mae ein cefnogaeth deilwredig ar gyfer y diwydiant Economi Gylchol yn cynnwys:

Arloesedd

Datblygu syniadau i’w defnyddio gan gynhyrchion a throi’r syniadau hynny yn gynhyrchion newydd i gynyddu cynaliadwyedd eich llinellau cynnyrch

Rheoleiddio

Cymorth arbenigol gyda materion rheoliadol a chyrraedd safonau ansawdd

Gweithgynhyrchu

Adolygu a gwella prosesau gweithgynhyrchu i gynyddu cynhyrchiant a lleihau gwastraff

Marchnata

Deall sut i ychwanegu gwerth a dangos eich cymwysterau cynaliadwyedd i’ch marchnad

Mae gennym arbenigedd penodol mewn:

Cwrdd â trac-C

Mae trac-C yn gydweithrediad rhwng dau gwmni ymgynghori arloesol, BIC Innovation a Greener Edge, i ddarparu cyfres unigryw o becynnau cymorth i arwain â chi ar eich taith ddatgarboneiddio.

Darpau adolygiad datgarboneiddio eithriadol o’ch ôl troed carbon a rhoi’r ddealltwriaeth, yr ymwybyddiaeth, a’r wybodaeth am sut y gallwch chi, a’ch cwmni, wneud gwelliannau a gwireddu manteision cost clir o’ch buddsoddiad.

Rydym yn gweithio gyda chwmnïau o bob siâp, maint, a sector.

Darganfod mwy ar ein gwefan.

Our Decarbonisation Strategy

For the emissions we control directly (BIC Innovation Carbon Footprint), we will reach net zero by 2027, with an ambition to reach 80% reduction by 2024 to 2025.

As well as supporting the circular economy industry, we are also working to reduce our impact on the environment, and have therefore comitted to reach net zero by 2027. Identifying a route to net zero emissions for BIC Innovation by 2027 is complex and challenging but our commitment is steadfast and our goals are set for our decarbonisation journey.

To understand how and when we would reach net zero we have established a decarbonisation team from across the company to conduct extensive analysis and modelling.

The targets set are as ambitious as possible, while remaining realistic; and are supported by immediate action and a commitment to continuous monitoring, evaluation and innovation.

We have a number of targets, which are set out in our decarbonisation strategy, available to view below.

We work with