Gyda phwy rydyn ni'n gweithio

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd swyddogaethol ynghyd â'n gwybodaeth sector er mwyn tyfu busnesau Bwyd a Diod sydd yn gynaliadwy.

Ydych chi’n chwilio am arweiniad ar ddatblygu’ch marchnadoedd ac arallgyfeirio’ch llinellau cynnyrch? Angen cefnogaeth i neilltuo adnoddau Ymchwil a Datblygu gwerthfawr i ddatblygu cynhyrchion sydd eu hangen ar y farchnad? Efallai eich bod yn chwilio am gymorth i reoli cyllid eich busnes ar gyfer effeithlonrwydd, gwytnwch, hyblygrwydd gweithredol a rheolaeth reoli?

Mae gan ein tîm o ymgynghorwyr bwydydd amaeth sgiliau ac arbenigedd technegol, gweithredol, masnachol a strategol y maent wedi’u datblygu ers blynyddoedd o weithio ar lefelau uchel o fewn y diwydiant bwyd. Mae llawer o’n tîm wedi treulio eu gyrfaoedd diwydiannol yn y sector bwyd a diod, gan arwain at wybodaeth a dealltwriaeth ddofn a thrylwyr o’r heriau a’r cyfleoedd unigryw a wynebir yn y sector.

Mae ein cleientiaid yn cynnwys cwmnïau o bob maint, o bob sector bwyd a diod ac rydym yn gweithio gyda nhw i’w helpu i gyflawni eu huchelgeisiau tyfiant. Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o ymgynghoriaethau bwyd a diod arbenigol mewn gwledydd eraill.

Mae ein cefnogaeth deilwredig ar gyfer y diwydiant Bwyd a Diod yn cynnwys:

Cynllunio strategaeth a busnes

Deall eich marchnad a sut i ddod â chynhyrchion / gwasanaethau i’r farchnad honno

Ymchwil a Datblygu ac Arloesedd

Datblygu syniadau a throi’r syniadau hynny yn gynhyrchion newydd er mwyn amrywio eich llinellau cynnyrch

Gweithrediadau

Adolygu a gwella prosesau gweithgynhyrchu i gynyddu cynhyrchiant

Rhyngwladoli

Gwasanaethau yn cynnwys datblygu strategaeth allforio, cynlluniau mynediad i’r farchnad, teithiau masnach

Mae gennym arbenigedd sector penodol mewn:

We work with